Spółka posiadająca m.in: dwa dworce w Lublinie, po jednym w Tomaszowie i Włodawie oraz firmy zajmujące się przewozem osób (Lubelskie Linie Autobusowe, PKS Tomaszów, PKS Hrubieszów i PKS Włodawa). Ten duży podmiot potrzebował strategii marketingowej poprawiającej rentowność całego przedsiębiorstwa (która obejmowała również wychodzenie z części obsługiwanych, a nie rentownych rynków). Jednym z celów marketingowych miała być również poprawa wizerunku dworca w Lublinie, bez ponoszenia znacznych nakładów.